Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Károly Róbert gazdasági reformjai

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

III. András halálával, 1301-ben kihalt az Árpád ház. A már szinte minden király halálakor elkerülhetetlen trónviszály eredményeképpen Károly Róbert szerezte meg a hatalmat, így leányágon, az Anjou dinasztia fejére került a magyar korona.

Magyarországot ekkor a tartományurak, az úgynevezett kiskirályok uralták. Az ország nem volt egységes, a tartományok élén lévő urak külön országként tekintettek saját területükre, s így az ország egysége is elveszett. Károly Róbert elsődleges feladata a király patriarchális hatalmának visszahódítása s tekintélyének visszaszerzése volt, melyet egyedül a Kiskirályok legyőzésével érhetett el. Feladatát az újdonsült Anjou király különböző módszerek alkalmazásával érte el: néhány tartományurat erőszakkal, néhányat szövetség kötésével állított maga mellé, s volt akiket kijátszott egymás ellen. Károly Róbert folyamatosan győzte le a kiskirályokat, s növelte a királyi birtokállományt. Az egyik legnagyobb csata Rozgonynál volt. Azonban Csák Máté területét Károly Róbert csak a tartományúr halála után tudta visszaszerezni.

A királyi birtokok visszaszerzésével Károly Róbert hatalma megszilárdult. A király különböző méltóságok s a hozzájuk járó úgynevezett honorbirtokok osztogatásával hozzálátott egy személyéhez hű bárói réteg megszervezéséhez. Az új bárók hűségesek maradtak királyukhoz, ugyanis megélhetésük jórészt Károlytól függött. A honorrbirtokét cserébe a bárók katonáskodtak, s különböző hivatalokat viseltek.

A hűséges bárói réteg „létrehozása” után Károly Róbert hozzáláthatott a gazdasági reformok végrehajtásához. A kincstár bevételét továbbra is többnyire a regále jövedelmek (vám, rév, stb.) tették ki, azonban a királynak fontos újításokat kellett bevezetni a királyi bevételek növelése érdekében.

Károly Róbert érdekeltté tette a földesurakat abban, hogy a földjükön lévő aranybányákat bejelentsék. Az eddig bevett gyakorlat szerint, amelyik földesúr földjén bányát találtak, azt azonnali hatállyal elkobozta az állam a tulajdonosától. Károly azonban szakítva a hagyományokkal lehetővé tette a földesúr számára azt, hogy akinek a földjén működő aranybánya van, az a bevételekből részesüljön. Ez a bevétel az urbura (bányabér) harmada volt. Igaz, az összeg, ami a földesurakat illette, az állam hasznához képest igen szerény, ám az urakat tovább sújtotta Károly Róbert törvénye, mely a nemesérc-kereskedelmet királyi monopóliummá nyilvánította. A tehetetlen földesurak így a nyers aranyat bevitték valamelyik kamarába, ahol vert aranypénzt kaptam, melynek aranytartalma azonban csak 40-50% között mozgott. E reform következtében a királyi bevételek jelentős mértékben növekedtek.

Károly Róbert az arany mennyiségének stabilizálása után értékálló aranypénzt, a forintot adta ki, váltópénzként pedig az ezüst dénár funkcionált a továbbiakban.

Az értékálló pénz kiadásával a király azonban elesett az évenkénti pénzbeváltás jelentős hasznától, így a kieső bevételek pótlása érdekében a harmincadvám és a kapuadó bevezetése volt szükséges. Míg előbbi leginkább a kereskedőket érintette, akiknek az árú értékének 0,33%-át a kincstárba kellett fizetni, utóbbi a jobbágyokat érintette keserűen. Magyarország történetében a kapuadó volt az első olyan adónem, amely a jobbágyokat célzottan érintette. A törvény kimondja, hogy jobbágytelkenként minden jobbágy köteles évente az állam részére meghatározott összeget befizetni.

A reformok révén a királyi bevételek jelentősen növekedtek, Károly Róbert utódja, Nagy Lajos teli kincstárat örökölt.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Az angol polgári forradalom (1)   » Az antik görög osztálytársadalom kialakulása   

Nem hasznosHasznos (+79 pont, 97 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor