Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Előzmények

III.Károlynak(1711-1740) nem volt fiú örököse, ezért el kellett fogadtatnia a Birodalomban a leányág öröklését. Megalkotta a Pragmatica Sanctio-t(törvényes szabályozást).A magyar országgyűlés 1722-23-ban cikkelyezte be. Biztosította a nemesi adómentességet és a vallásszabadságot, az országot saját törvényei szerint fogják kormányozni. 1740-ben meghalt III.Károly, a trónt a lánya Mária Terézia örökölte.

Mária Terézia (1740-1780)

Apja halála után rögtön kitört az osztrák örökösödési háború, mely 1740-48-ig tartott. II.Frigyes porosz uralkodó 1742-ben elfoglalta Sziléziát. Mária Terézia a magyar rendekhez fordult, akik katonákat adtak a harcok lezárásához. A nemesség fegyverbe száll, cserébe a királynő szabadság jogokat biztosít. Szilézia porosz kézen marad, sőt a hétéves háborúban (1756-1763) sem sikerült visszaszerezni. 1772-ben részt vesz Lengyelország első felosztásában=Galícia megszerzése. Abszolutistaintézkedéseket hajtott végre a rendek háttérbeszorításával. 1764-ben létrehozta az Államtanácsot.

Gazdaság politikája: a haderőt fejleszteni kell, pénzre van szükség így adókivetés. A nemesség megadóztatása. A Lajtán túl eredményes, a magyarok nem fogadják el. Az uralkodó ezért 1754-ben kettős vámrendeletet hoz létre. 1755-1778 között több urbáriumot adott ki: maximálja a jobbágyi szolgáltatásokat, rögzíti a majorsági és úrbéri föld nagyságát (16-40 hold). A földesúr nem vehet igénybe több munkát csak heti egy nap igás vagy két nap robot.

Értékelés: pozitív, mert egységesít, de sok helyen ez nehezíti a terheket.

Egyéb intézkedések: 
1777 Ratio Educationis= oktatási rendelet, mely kimondja a tankötelezettséget 7-12 korig.
1777 egészségügyi rendelet, minden városban egy szakképzett orvosnak kellett lenni és minden faluban szakképzett bába.
Magyarjelleg hangsúlyozása, ilyen a Szent István rend= kitüntetés.
1746 Teresiaum= iskola, ahol a nemességi ifjakat a hivatalnok életre készítik fel.
1760 nemesi testőrség felállítása.
Szent Jobb visszaszerzése, visszaszerzi az elzálogosított szepesi városokat.
Feloszlatta a Jezsuita rendet.

II.József (1780-1790)

Nem volt megkoronázva, kalapos királynak nevezzük. Az uralkodó feladata a közjó szolgálata (Mindent a népért semmit a nép által). Nincs országgyűlés, rendeletekkel kormányoz, kb. 6000 rendeletet hozott.
Jobbágy rendelet: eltörli a jobbágy név használatát, és parasztok lesznek. Engedi a szabad földhöz jutást. Szabadon tanulhatnak mesterséget. Szabad házasságkötés. Szabad örökíthet és költözhet. Nincs röghöz kötés: szabad költözés. 
1781: türelmi rendelet (edictum tolerantice). Véget vet a vallásüldözéseknek, szabad vallásgyakorlat a protestánsoknak, engedi a templomépítést, ha van 100 család, de nem lehet tornya és főútra bejárata. Egyházellenessége miatt VI. Pius pápa 1782-ben felkereste és kérte, hogy enyhítsen a szigoron. (Fordított Canossa járás)
1784 – német nyelvrendelet: a magyarok visszautasítják a magyart, 3 év türelmi idő után a német a kötelező. Ellenállás: magyarul tanulnak a nemesek. 
1785: II. türelmi rendelet. Eltörli a dekretáris esküt= szabad hivatalviselés. Reverzális eltörlése. II.József eltörli a kontenplatív = szemlélődő életmódot, folytató szerzetesrendeket, csak a tanítással és gyógyítással foglalkozók maradhatnak.

Külpolitikája: II.Katalin orosz cárnővel szövetségben háborúzik a török ellen. Kiadások nőnek, megbetegszik és meghal. Halálos ágyán minden rendeletet visszavon kivéve a türelmi és jobbágyrendeletét. (Nevezetes tollvonás)

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A spártai állam    » A 1848-as forradalom vívmányai   

Nem hasznosHasznos (+26 pont, 34 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor