Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Rómaiak

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

 

Marius

Korábban a saját magukat felszerelő, vagyonnal rendelkező római polgárok alkották a légiót. A reform következtében vagyontalan római polgárokból álló zsoldos hadsereg jött létre. 16 évig szolgáltak zsoldért és ellátásért; leszerelés után veteránként földet kaptak a coloniákon. Bevezette a rendszeres kiképzést, egységesítette a fegyverzetet, tagoltabbá, mozgékonyabbá tette a légiókat. Többször egymás után consullá választották, hiszen az évente váltakozó hatalom nem tudja hatékonyan irányítani a birodalmat.

Sulla

Rómát VI. Mithridatész fenyegette, ezért a szenátori párt Sullával az élén hadsereget küldött ellene. Alig hagyta el Rómát, amikor a néppárt leváltatta és helyére Mariust nevezte ki. Sulla nem mondott le seregeiről, zsoldosaival Róma ellen vonult. Megszállta a várost és vérfürdőt rendezett a néppártiak között. Megritkította a néppárti befolyású tisztségeket, így a néptribunusok jogait is. Ezután Sulla legyőzte VI. Mithridatészt, eközben Marius visszatért Rómába és a szenátori párt tagjait gyilkoltatta. Sulla erről értesülve békét kötött a pontiusi uralkodóval és Kr.e. 83-ban hazatért. Leszámolt ellenfeleivel és korlátlan időre diktátorrá választatta magát. Ellenségeinek számát a feketelistával ritkította meg. Aki arra felkerül bárki büntetlenül megölhette, vagy feladhatta. A feljelentő az áldozat vagyonából részesedett. Hogy több támogatót szerezzen letelepítette veteránjait az Itáliában elkobzott földeken, a feketelista áldozatainak rabszolgái közül is sokat felszabadított és letelepített. A senatus létszámát 300-ról 600-ra emelte és saját híveivel töltötte meg. Mikor úgy vélte, hogy végzett munkájával, lemondott. Rossz példát mutatott arra, hogy hogyan tudja kezébe venni a hatalmat egy erős hadvezér.

Crassus és Pompeius

Kr. e. 73 és 71 között rabszolgafelkelés tört ki Itália területén Spartacus vezetésével. A megfékezésére két kitűnő hadvezér Crassus és Pompeius indult, akik korábban Sulla vezérei voltak. Ők ketten leverték a felkelést, ezáltal befolyásuk nőtt, míg a köztársaság tovább gyengült. VI. Mithridatész újra fenyegetést jelentett Róma számára, s elszaporodtak a kalóztámadások. Ezekre a problémákra Pompeius talált megoldást, ezáltal tovább erősödött befolyása. Hazatérve Rómába elbocsátotta seregeit, azonban hatalma félelmet keltett a senatusban, így nem adtak földet a veteránoknak. Ez Pompeiust arra ösztönözte, hogy kapcsolatba lépjen a senatus ellenfeleivel, a néppárttal.

Első triumvirátus

Ekkor került a képbe Julius Caesar. Patrícius nemzetségből származott, de Marius révén rokoni szálak fűzték a néppárthoz. Néppárti elveket vallott, azokat használta fel táborának szélesítéséhez. Számos ünnepi játékot, gladiátori viadalt szervezett, hogy elnyerje a nép rokonszenvét, viszont eladósodott. Megszerezte Hispania egyik helytartóságát és a lakosság kárára gyűjtött vagyont. Hazatérve kihasználta Crassus és Pompeius ellentétét. Kibékítette őket és Kr. e. 60-ban szövetséget kötött velük a senatus ellen, ez az első triumvirátus. Caesar konzul lett és földet adott a veteránoknak. Felosztották egymás között a hatalmat: Crassus kelet; Caesar Gallia; Pompeius Hispania. Az egyensúly csak Crassus halála után borult fel.

Caesar útja a hatalomhoz

Megszűnt a triumvirátus. Pompeius a senatus oldalára állt, Caesarral szemben. Caesar hatalmas területeket hódított meg Galliában, létrehozva Gallia provinciát. Óriási hadizsákmányra tett szert. Amikor a senatus Kr. e. 49-ben hazarendelte, személyéhez hű hadseregével tért haza. Fegyveres erővel lépte át a Rubicon folyót, ez polgárháború kezdetét jelentette, mivel a törvények szerint csak csapatai elbocsátása után léphetett volna Caesar Itália földjére. Pompeiusnak nem voltak seregei Itáliában, így Caesar apránként verhette szét a vezér nélkül maradt seregeket. Először Hispániában, majd a görögországi Pharszalosznál. Itt Caesar legyőzte Pompeiust, aki Egyiptomba menekült, azonban az ottaniak megölték, mert nem akartak összetűzésbe kerülni az új uralkodóval.


Caesar egyeduralma

Caesar elfoglalta Egyiptomot, de meghagyta trónján Kleopátrát, akitől később gyermeke is született. Innen indított kelet felé hadjáratot. Rómába hazatérve örökös diktátorrá választotta magát, és számos méltóságot halmozott fel kezében. Reformokat hajtott végre: földosztás, veteránjainak letelepítése, aranypénzt veretett, senatus létszámát 900-ra emelte, köreibe provinciabelieket is meghívott, naptárkorrigálás: Julián-naptár. Intézkedései nemtetszést váltottak ki a köztársasági szellemű emberekben, hiszen Caesar nem tisztelte az ilyen hagyományokat. Kr. e. 44. március idusán Cassius és Brutus meggyilkolta.

Második triumvirátus

Caesar halálával újabb versengés tört ki a hatalomért. Egy-egy jelentős hadvezér emelkedett ki a többiek közül: Antonius Caesar volt parancsnoka, Lepidus a lovasság vezetője és Octavianus Caesar unokaöccse. Ők hárman versengtek egymással, de a senatus és Caesar gyilkosai ellen Kr. e. 43-ban megkötötték a második triumvirátust. A következő évben Philippinél legyőzték Caesar gyilkosait. Felosztották a birodalmat: Antonius kelet, Octavianus nyugat, Lepidus dél.

Octavianus hatalomra jutása

Lepidus hamarosan visszavonult. Octavianus és Antonuis kezdettől fogva egyeduralomra törtek, azonban nyílt összecsapásra nem került sor. Antonius keleten terjeszkedett és viszonya volt Kleopátrával, aki elvonta Rómától. Octavianus ezt kihasználva propagandát indított Antonius ellen. Nyilvánosságra hozta Antonius végrendeletét, mely szerint Alexandriában akarja magát örök nyugalomra helyeztetni, nem pedig Rómában. Kr.e. 31-ben nyílt összecsapásra került sor Actiumnál. A tengeri ütközetben Octavianus győzedelmeskedett. Egyiptom provincia lett, de Octavianus személyes felügyelete alatt.

Principatus

Octavianus Caesar hibájából tanulva egyeduralmát igyekezett leplezni. Látszólag lemondott minden tisztségről, azokat csak megtiszteltetésből fogadta el: Augustus (Istentől gyarapított férfiú) később személynévként használta; princeps (első polgár) rendszerének neve innen jön. A hatalmat továbbra is kezében tartotta a hadseregre támaszkodva. Nem alkalmazott nyílt erőszakot. A kulcsfontosságú köztársasági címeket kezében tartotta: consul (végrehajtó hatalom vezetője), néptribunus (sérthetetlen, vétójog), censor (híveit ültethette a senatusba), pontifex maximus (kultikus élet irányítója). Államilag támogatta a köztársasági hagyományokat, régi erkölcsöket és szokásokat. Megjelentek az Augustustól függő hivatalok és a testőrgárda. Belső nyugalmat teremtett, a külpolitikában a békére törekedett. Keleten lemondott a hódításokról, északon megszerezte Pannóniát és Moesiat, így a Birodalom határait természetes határokhoz igazította, melyek jól védhetők.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» A reformkor fő történelmi kérdései, Széchenyi és Kossuth   » A Kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon   

Nem hasznosHasznos (+14 pont, 16 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor