Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Történelmi dátumok

Beküldő: adminszamalk
Történelem tételek

Fontosabb évszámok

i.e.II.évezred               Mükéné virágkora

i.e.8.század                A görög poliszok kialakítása

i.e.8.század                Róma kialakulása

i.e.510. körül             A római köztársaság létrejötte

i.e.480.                       Görög győzelem a perzsák felett

i.e.5.század vége        Athén virágkora

i.e.4.század                Nagy Sándor halála, a macedón birodalom feldarabolása

i.e.146.                       Róma a Földközi-tenger ura lesz

i.e.73.                         Spartacus rabszolgafelkelése

i.e.31.                         Augustus principátusa

313.                            A kereszténység államvallás lesz

395.                            A Római Birodalom kettészakadása

476.                            A Római Birodalom felbomlása, a középkor kezdete

5-10. század              A korai feudalizmus időszaka

896.                     Honfoglalás

11-15. század                       A virágzó feudalizmus kora

997-1000-1038.  I. István uralkodása (fejedelem-király)

11. sz. második fele        I. László uralkodása

1222.                   Aranybulla

1241.                   Muhi csata

1301.                   Az Árpád-ház kihalása

1300. körül                Első rendi országgyűlés Nyugat-Európában

1308.                   Károly Róbert uralkodása

1351.                   Ősiség törvénye, kilenced-törvény

14. század            Zsigmond uralkodása

1437.                   Az erdélyi parasztfelkelés

1456.                   Nándorfehérvári diadal

1458-1490.                   Hunyadi Mátyás uralkodása

1514.                   Dózsa parasztháborúja

1526.                   A mohácsi csatavesztés

15-17. század       A feudalizmus felbomlásának kora

1492.                         Amerika felfedezése

1517.                         A reformáció kezdete

1541.                   A törökök elfoglalják Budát, az ország három részre

szakad

17. sz. első fele    Erdély harca a függetlenségért és az egységért

1640-1688.               Angol polgári forradalom

1686.                   Buda visszafoglalása a törököktől

1703-1711.                   Rákóczi szabadságharca

1767.                   Úrbéri rendelet

1790.                   II. József uralkodása

1789-94.                   A nagy francia polgári forradalom

1791.                         Alkotmány kiadatása Franciaországban

1792.                         A köztársaság kikiáltása

1793-94.                   Jakobinus diktatúra

1794-1804.               Konvent, Napóleon a francia konzul

1804-1815.               Napóleon császársága

1825-1848.                   Reformkor Magyarországon

1794-1795.                   Magyar jakobinus mozgalom

1848. A kommunista kiáltvány kiadása, európai forradalmak

1848. szept. 29.   A pákozdi győzelem

1849. aug. 13.      Világosi fegyverletétel

1870.                         A német egységes állam létrejötte

1864.                         Az I. Internacionálé megalakulása

1860-1865.               Polgárháború az Egyesült Államokban

1871.                         Párizsi kommün

1867.                   Kiegyezés

1868.                         Általános Munkásegylet megalakulása

1880.                   A Magyarországi Általános Munkáspárt megalakulása

1889.                         A II. Internacionálé megalakulása

1890.                   A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása

1905-1907.               Polgári demokratikus forradalom Oroszországban

1912. május 23.   Vérvörös csütörtök

1914-1918.                   I. Világháború

1917. február                        A polgári demokratikus forradalom győzelme

Oroszországban

1917. okt. 25.                       A Nagy Októberi Szocialista Forradalom (?) győzelme

1918. okt. 31.      A polgári demokratikus forradalom győzelme

Magyarországon

1918. nov. 24.      A KMP megalakulása

1919. márc. 21.-aug. 1. A Magyar Tanácsköztársaság időszaka

1919-45.              Az ellenforradalmi rendszer uralma Magyarországon

1922.                         A Szovjetunió megalakulása

1925.                         Az újjászervezett KMP I. kongresszusa

1929-33.                   Világgazdasági válság

1930. szept. 1.     Tüntetés Budapesten

1933.                         A fasizmus uralomra jutása Németországban

1936.                         Polgárháború Spanyolországban

1938.                         Müncheni egyezmény

1939-1945.               II. Világháború

1941. jún.            Magyarország hadat üzen a Szovjetuniónak

1942. márc.                   Antifasiszta tüntetés Budapesten

1943. jan.                  A voronyezsi csata

1944. márc. 19.        Németország megszállja hazánkat

1944. jún. 6.              A második front megnyitása

1944. okt. 15.      Nyilas hatalomátvétel Magyarországon

1944. dec.            Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakulása,

ideiglenes kormány

1945. ápr. 4.                 Magyarország felszabadítása

1945. máj. 9.             A hitleri Németország kapitulációja

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Széchenyi istván   » Az ipari forradalmak   

Nem hasznosHasznos (+5 pont, 23 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor